Založ si blog

čo je to vlastne extrémizmus ?

Žurnalistický pojem sa rovná extrémizmus

Definovanie a charakteristika pojmu extrémizmus a s ním súvisiacich pojmov

Na definíciu vymedzenie extrémizmu existujú v odbornej verejnosti značne protichodné názory a to najmä z dôvodu nejednoznačnosti jeho významu. Na Slovensku zatiaľ neexistuje verejne dostupná pôvodná odborná práca, ktorá by sa snažila pojem extrémizmus popísať a definovať. Extrémizmus sa dá v podstate označiť za žurnalistický alebo politologický pojem, ktorý sa veľmi úzko prelína aj so sociologickým pohľadom. Charakterizuje protisystémový postoj, je postojom krajne vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie, postojov a názorov, ktoré sa objavujú v pozadí deštruktívnych aktivít. Extrémizmus je priamo závislý na usporiadaní a stave spoločnosti, v ktorej sa prejavuje. Keď sa ocitne spoločnosť v štádiu, v ktorom značne narastajú vnútorné rozpory, je veľká väčšina extrémnych aktivít bezprostrednou reakciou na ne. Podľa niektorých autorov je extrémizmus produktom demokratickej spoločnosti. Demokracia totiž nemá dostatok účinných obranných mechanizmov, aby sa ubránila všetkému, čo jej škodí. Pokiaľ by totiž takéto mechanizmy mala, stala by sa diktatúrou. Preto sa každá demokratická spoločnosť potýka s extrémizmom. Keď je za extémizmus označený človek, ktorý podľa svojho názoru vykonáva vysoko záslužnú činnosť, obvykle sa pohoršuje. Tiež sa ho môže dotknúť to, že je postavený na rovnakú úroveň svojim rovnako označovaným nepriateľom, či ideovým protivníkom. Slovenské právo tento pojem charakterizuje v nariadení Ministerstva vnútra č. 27/2001 o postupe v oblasti boja s extrémizmom (náhradené nariadením ministra vnútra č. 45/2004) takto: „Extrémizmom sa rozumejú verbálne, grafické, fyzické alebo iné aktivity spojené spravidla s vyhradeným ideologickým alebo iným kontextom, zväčša s absenciou hmotnej pohnútky, ktoré vyvíjajú jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo všeobecne uznávaných spoločenských noriem so zreteľnými prvkami netolerancie, najmä rasovej, národnostnej, náboženskej alebo inej obdobnej neznášanlivosti, ktoré útočia proti demokratickým princípom, spoločenskému usporiadaniu, životu, zdraviu, majetku alebo verejnému poriadku.

O čo ide médiám a im podobným?

Všimli ste si? Má to zhruba takýto postup:

Najprv zverejnia reportáže prezentujúce cigánske krádeže, násilie, resp. Inú delikvenciu ťažšieho či ľahšieho kalibru. Do toho zakomponujú výpovede miestnych obyvateľov, resp, pracovníkov, ktorí sa s fenoménmi viac či menej konfrontujú. Ich reakcie sú samozrejme negatívne. Z kontextu príspevkov vycítiť,  že autori dávajú filozofickú otázku: „Je toto spravodlivosť?“ Teda cítiť, že sú na strane poškodených. U čitateľov nastane zvýšenie adrenalínu.  
O pár dní nasledujú obdobné reportáže, povedzme že monitorovacie, ktoré sa vedú v podobnom duchu, ako tie prvé, vykresľujú recidívu páchateľov, neustávajúcu kriminalitu, už teoreticky je možné, že prichádza na rad aj vyjadrenie zvyčajne policajnej hovorkyne s konštatovaním, že situáciu polícia monitoruje, či cigáň, ktorý „ozrejmuje“ dôvody kradnutia svojich spútnikov, po prípade cigáň, ktorý sa od toho dištancuje. Neodmysliteľne ku reportážam patria rozhorčení prispôsobiví občania. Noviny sú ešte stále v pozícií zdanlivých ochrancov práva, teda na strane prispôsobivých, doplácajúcich na delikvenciu. Čitateľom sa intenzívne zvyšuje adrenalín.
To už prechádzame do ďalšej fázy, kedy reportáže prezentujú lumpárinu v pokročilom stave, ktorá sa stupňuje. Zaznievajú hlasy policajnej hovorkyne, že už kohosi z páchateľov majú v hľadáčiku, resp. že už niekoho chytili a je vo väzbe alebo že je neplnoletý, teda vo väzbe nie je. Prispôsobiví obyvatelia sú už skutočne napálení, nedávajú si obrúsok pred ústa atď. Kde sa vzalo, tu sa vzalo, zrazu je tu dokonca aj vyjadrenie politika, že reku „potrebovalo by sa to začať riešiť“. Navrhujú sa z pohľadu trvalého potlačenia delikvencie „smiešne“ riešenia. Tu niekde nastáva mediálny zlom, ktorý balansuje medzi „altruizmom s prispôsobivými, alebo naopak neprispôsobivými“. Adrenalín čitateľov kulminuje. 
Problém samozrejme pokračuje, reportáže ukazujú „hotových zúfalých“ obyvateľov, sem tam niekomu vykĺzne z úst, že chcelo by to Pospolitosť, vziať spravodlivosť do vlastných rúk a podobne. Policajné vyhlásenie a nejaký hlúpy návrh zo strany akéhosi politika sa v tejto fáze môže mihnúť, avšak čo sa už nemihne, ale stáva sa realitou? Novinári sa zrazu začnú stavať do pozície ochrancov utláčanej menšiny, začnú sa zaoberať zlým prístupom zo strany majority ku chudákom utláčaným, popri tom samozrejmým démonstvom nacionalistov, fašistov, neonacistov, extrémistov a rasistov, často v jednej osobe, odsúdia ďalších „netolerantných“ ľudí, ktorí predchádzajúcej definícií skutočne nevyhoveli (staré napajedené babky v „kidľoch“), pomaly začínajú aj posledných, miestnych zúfalých obyvateľov zaraďovať do radov „spolku zla“, akého ináč ak nie Pospolitosti. To už samozrejme čitateľ  chytá adrenalínové záchvaty, kombinované s „hisákmi“ a pred novinami virtuálne vraždí. Keďže PZ SR, či iní úradníci vec neriešia, začínajú sa do novín dostávať správy, že o problém sa začínajú zaujímať zväčša viac či menej organizovaní národovci. Nacionalisti dajú avízo, že sa prídu troška porozprávať s ľuďmi o problémoch, ktoré kompetentní politici majú „na háku“. No a tu už nastáva hotová „kovbojka“. Ešte pred ohláseným príchodom polícia zmobilizuje jednotky minimálne na úrovni celého kraja,  noviny sú plné histerického kriku, konfrontujú majstra vnútra a popackaného policajta rôznymi účelovými otázkami, tí dvaja ich uistia účelovými nezmyslami, zájde sa na miesto, urobí reportáž s dopredu vystrašenými vybranými bielymi miestnymi, samozrejme aj s cigánmi, ktorých časť sa chystá krátkodobo odkočovať, druhá časť sa tvári ako chajdo obrana. Z toho všetkého novinári urobia reportáže a lá predpoveď začiatku svetovej vojny a čaká sa na deň D. Čitatelia sa „upokojujú“ reku už sa to tam ide riešiť, resp. vlievajú plameň nádeje do „riešiteľov“, resp. sa neupokojujú a naopak krv im vrie a sú na infarkt s dôvodu riadnej napajedenosti z celého vývoja, niektorí z tých schopnejších sa odhodlajú a idú na miesto činu. Príde deň D, novinári od prvého článku svoju pozíciu zmenili o 180°.  V reportážach chŕlia „perly“ o svojich piatich izmoch (rasizmus, fašizmus, nacizmus, extrémizmus, šovinizmus), v podaní bielych o utláčaných a bezbranných „Deťoch vetra“, o tom, ako spoločnosť zapríčinila to, že sa dostali na jej okraj atď. Novinári monitorujú situáciu už od skorého rána, pravidelne aktualizujú svoj elektronický plátok a uvádzajú čím ďalej tým viac „šokujúce“ noviny. Ak žiadne nie sú, tak drámou v hlase hlásateľa sa vyrobia. 
Môžno sa mi bude vyčítať, že som článok sekol na nesprávnom mieste a že bolo potrebné pokračovať. Nie, nie je to potrebné, sú na to dôvody.
Načo ďalej písať o tom, čo už aj tak každý vie? Podstatné je odpovedať si na otázku, komu slúži tento vývoj celého mediálneho príbehu v kontexte nášho priestoru a času. 
Extrémizmus je jedným z najnebezpečnejších protispoločenských javov. Vo všeobecnosti sa takto označuje každé konanie, ktoré sa výrazne odlišuje od bežného správania, nie vždy však musí ísť o kriminálnu činnosť. 
S istotou môžem tvrdiť, že tieto negatívne javy sa zo spoločnosti úplne odstrániť nedajú, ale vhodným pôsobením sa dajú eliminovať na prijateľnú úroveň.

Príklady fašizmu na Slovensku

 1. Generálna prokuratúra zrušila riadne zaregistrovanú stranu
 2. Polícia rozpustila riadne ohlásené verejné zhromaždenie v Modre
 3. Miestny úrad Staré mesto nelegálne zrušil svoje rozhodnutie, ktorým povolil na 17. novembra zhromaždenie na Hodžovom námestí. Je to asi paradox, ale všetky príklady fašizmu za posledné obdobie boli vykonávané skupinami, ktoré fašizmus zatracujú a bojujú proti nemu. Aj výrok „ZABIŤ FAŠISTOV“ je v podstate fašistický. Fakt, vždy ma vie dojať „DEMOKRAT“, ktorý chce zatvárať ľudí za myšlienky.

 

Živnou pôdou pre český a slovenský extrémizmus sa stal (zdanlivo paradoxne no v skutočnosti celkom zákonite) falošný predstieraný boj proti nemu.

Kampaň sama sebe účelom

To, že je situácia naozaj vážna, vyhlásila vrámci stretnutia s Jánošom Kókom, šéfom frakcie maďarskej Slobodnej demokratickej strany vo Washingtone iba pred pár dňami Madeleine Albrightová. Známa americká diplomatka českého pôvodu konštatovala, že pre postkomunistické krajiny strednej a východnej Európy je extrémizmus omnoho vážnejším nebezpečenstvom než AIDS, mexická chrípka a ekonomická kríza dokopy. Samozrejme, myslela tým extrémizmus pravicový. Nijakého iného totiž v strednej a východnej Európe niet. Celkom iné slová však počujeme z úst našich, sťaby zo sejby dračích zubov celonárodnej hlúposti zo dňa na deň vyrastených a dozretých analytikov: historických, právnych a náboženských, politických a najmä policajných.

To sladké slovo legislatíva

Veci týkajúce sa extrémizmu definujú celý rad medzinárodných i našich domácich právnych predpisov. Tu sú iba niektoré z nich:
SVET:

 • Všeobecná deklarácia ľudksých práv 10. decembra 1948
 • Medzinárodný dohovor o rasovej diskriminácií 21.decembra 1965
 • Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach 16. decembra 1966
 • Belehrad 1977, Madrid 1983
 • Deklarácia proti rasizmu a xenofóbií z Durbanu a Viedne 2001, 2003

EURÓPA:

 • Rímsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 4. novembra 1950
 • Ustanovenia o občianskych a ľudských právach vrámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, Helsinki 1975
 • Európsky dohovor o násilí divákov počas futbalových zápasov 1985
 • Európska charta regionálnych jazykov alebo jazykov menšín, RE 1992
 • Rámcový dohovor RE o ochrane národnostných menšín, 1995

SLOVENSKO:

 • Ústava Slovenskej republiky, č. 460/1992
 • Zákon č. 295/1993 Z.z. o Európskom dohovore a násilí počas športových podujatí
 • Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)
 • Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na roky 2004-2005
 • Trestný zákon – zákon č. 300/2005 Z.z.
 • Trestný poriadok – zákon č. 301/2005 Z.z.
 • Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014 (podľa uznesenia vlády č.446/2004)
 • Národný akčný plán Slovenskej republiky k Dekáde začleňovania rómskej populácie 2005-2015 (uznesenie vlády č. 28/2005)

Celkom by nám postačili tieto paragrafy Trestného zákona:

 • § 421: „Kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb, ktorá násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na 1-5 rokov.“
 • § 423 a § 424

Nevšimol som si, žeby niekto na Slovensku naozaj a sústavne šíriaci extrémizmus (a teda nie len sfetovaný učeň heilujúci na WC), bol vrámci týchto paragrafov aj stíhaný. Nevšimol som si to najmä v prípade špičkových slovenských politikov, z ktorých obzvlášť jeden si na porušovaní Trestného zákona SR vybudoval celoživotnú kariéru a teší sa obľube značnej časti slovenskej populácie. Aspoň jeden z jeho nepotrestaných výrokov.
Zaznelo v októbri 2008 pri odhaľovaní dvojkríža v Pavlovciach: 
„Potom prišli tí zbojníci, tí vrahovia a tí, ktorí stavajú po Slovensku tých hnusných, odporných turulov, tých maďarských papagájov!“ Tieto verbálne splašky sa vyrinuli z tých istých vysokopostavených politických úst, ktoré priamo v areáli NR SR s dikciou opilca štvrtej cenovej, niekoľkokrát za sebou službukonajúcu policajtku titulovali vulgárnym označením ženského pohlavného orgánu. Nijaká reakcia zhora, nijaký trest, mlčanie.
No a napokon – americký židovský filozof Erich Fromm. V knihe kníh nazvanej Útek zo slobody (Escape from freedom) diagnostikuje nástup v tridsiatych rokoch v Nemecku. A pýta sa: „Ako je možné, že práve taký vzdelaný a kultúrne vyspelý národ prepadol tomuto šialenstvu? Ako je možné,že toľkí Nemci zrazu heilovali Hitlerovi a jeho straníckym hrdlorezom?“ Dnes, 76 rokov po januári 1933, si podobnú otázku kladieme aj my, na formálne demokratickom Slovensku: „Ako je možné, že toľkí Slováci nadšene tlieskajú Slotovi? Ako je vôbec možné, že ešte nikto zodpovedný vrámci zákonov platných v tejto krajine, nevyvodil voči nemu nejaké závery?“ Koľkokrát si v duchu odpľujem nad týmto národom a – toľkokrát sa vzápätí zahanbím. Veď Slovensko – to nie sú iba oni! To som predsa aj ja! To je aj moja mama, stará mama a starý otec. Všetci, vďaka ktorým som tu. V tomto pozemskom raji medzi Dunajom a Tatrami.

 

lg

O co ide vedeniu Policajneho Zboru

03.08.2011

Zlikvidovať výkonné profesionálne policajné zložky a nahradiť ich z časti skorumpovanými ľuďmi, u ktorých sa dá kúpiť takmer čokoľvek, vrátane slobody. Dopravnú políciu zdegradovať na výbercov pokút, poriadkovú políciu ako asistentov pri bitkách cigánov a futbalových fanúšikov. Dosiahnuť situáciu kde slušní ľudia bývajú za zamrežovanými oknami, [...]

Du You speak english?

18.01.2011

Počas maďarizácie sa naši predkovia museli učiť maďarčinu a po ,,oslobodení“ to bolo rovnaké s ruštinou. A teraz majú naši potomkovia povinný predmet angličtinu… Na tom nesú zásluhu ..zahraničné“ vplyvy, ktoré nám prikazujú, ale ktoré by sa len ťažko naučili našu rodnú reč. Kto sa začne učiť hovoriť a písať anglicky , nevyhnutne zistí, že [...]

Najde sa niekto, kto vyčistí Augiášov chliev v politike ?

16.12.2010

Augiášov chliev je pomenovanie pre prostredie , kde vládne chaos, špina, neporiadok. V konkrétnom i prenesenom zmysle slova. Báj hovorí: Herkules, najudatnejší bojovník, vyznačujúci sa nielen silou a nebojácnosťou, ale i dôvtipom, mal nezávideniahodný osud. Bol synom tyrintskej kráľovny Alkmény a najvyššieho boha Dia, no napriek tomu (alebo práve preto) sa dostával stále [...]

minister financií Eduard Heger

Sme bližšie k životu pred pandémiou, no nad vírusom sme ešte nevyhrali, uviedol v príhovore premiér

15.05.2021 20:41

Niekoľkomesačné obmedzenie sociálnych kontaktov, nosenie rúšok, zvýšená hygiena a masívne očkovanie prinášajú vytúžené výsledky, poznamenal premiér.

vrtuľník / pomoc /

Vodič spadol s autom do rokliny, pomáhať mu musel vrtuľník

15.05.2021 18:54

Po šmyku padal vodič s vozidlom približne 300 metrov do strmej rokliny neďaleko Vyšnej Boce.

Iveta Lazorová

Lazorová: Populizmus zdravotníctvu nepomôže. Zmeny sa prejavia o 10 rokov

15.05.2021 18:00

Bez zásadnej personálnej reformy hrozí podľa šéfky komory sestier Ivety Lazorovej kolaps celého systému zdravotníctva.

nemecko protest izrael

Iránsky minister zrušil návštevu Rakúska, kritizoval vyvesenie vlajky Izraela

15.05.2021 17:34

Rozhodnutie prišlo po tom, ako úrad rakúskeho kancelára a ministerstvo zahraničia vyvesili izraelskú zástavu na znak solidarity.

lukasgemza

Sedliacky, krátko, vystižne a s chybami písať čo naozaj ľudí trápi. Nemam rad anonymitu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 17
Celková čítanosť: 57794x
Priemerná čítanosť článkov: 3400x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy